fictieve dienstbetrekking commissaris: een nieuw besluit

De Staatssecretaris keurt goed om vanaf 1 mei de arbeidsverhouding van een commissaris niet aan te merken als fictieve dienstbetrekking. Het besluit loopt vooruit op een voorgenomen wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964.

Fictieve dienstbetrekking

Het kabinet heeft een wetsvoorstel aangekondigd om de zogenoemde fictieve dienstbetrekking van een commissaris per 1 januari 2017 af te schaffen. De staatssecretaris vindt het wenselijk dat de voorgenomen wijziging al met ingang van 1 mei 2016 kan worden toegepast.

De wetswijziging hangt samen met het afschaffen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de inwerkingtreding per 1 mei 2016 van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Het gebruik van de goedkeuring is uiteraard optioneel en alleen mogelijk als het betrokken lichaam en de commissaris dat allebei willen.

U leest de goedkeuring in het besluit van 14 maart 2016: BLKB2016/265M