Besluit IKV uitgesteld tot 2024

Het ‘Besluit inkomstenverhouding (IKV)’ zou per 1 januari 2023 in werking treden. Dit is uitgesteld tot 1 januari 2024. De reden hiervoor is dat een onderdeel van het besluit in de praktijk lastig uitvoerbaar blijkt. 

Het gaat om de situatie dat de werkgever een ZW- of WAZO-uitkering betaalt namens UWV en tegelijk ook loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, terwijl de werknemer nog in dienst is. Het vinden van een werkbaar alternatief kost tijd, waardoor invoering van het besluit per 1 januari 2023 niet meer haalbaar is.

De nieuwe datum van 1 januari 2024 wordt verwerkt in het ‘Besluit IKV’, in het inwerkingtredingsbesluit en in het ‘Kennisdocument IKV’.

U kunt de Kamerbrief met daarin het uitstel van het ‘Besluit IKV’ downloaden.

Na 2021-11-23 07:00:57 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Besluit IKV uitgesteld tot 2024 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.