Besluit omzetting fonds voor gemene rekening in een nv vervangen

De staatssecretaris vervangt zijn besluit van 5 december 2005, nr. CPP2005/1783M over de omzetting van een fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv.

De belangrijkste wijziging is het vervallen van de voorwaarde inzake artikel 6 van het Besluit Beleggingsinstellingen in verband met de invoering van een afdrachtvermindering in artikel 11a van de Wet op de dividendbelasting 1965. Ook is het aantal voorwaarden sterk teruggebracht door de invoering van algemener geredigeerde voorwaarden. Zo geldt bijvoorbeeld voor de begeleiding van de vennootschapsbelasting nu de voorwaarde van volledige «indeplaatstreding». Hierdoor gaat de fiscale positie van het fonds nu als geheel over. De vroegere afzonderlijke doorschuif per deelaspect is komen te vervallen.

Lees meer in het gewijzigde Besluit van 1 maart 2017, nr. 2017/125