Besluit vaststellingsovereenkomsten innovatiebox

De Staatssecretaris van Financiën heeft 15 december 2016 het volgende besluit genomen. Dit besluit bevat een goedkeuring voor vaststellingsovereenkomsten die zijn afgesloten in het kader van de innovatiebox van art. 12b (oud) Wet Vpb.

Deze vaststellingovereenkomsten bevatten een ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen. De in het Belastingplan 2017 opgenomen wetswijzigingen van de innovatiebox zijn aan te merken als een dergelijke relevante wetswijziging.

Dit besluit bevat een goedkeuring voor kleinere belastingplichtigen waardoor deze vaststellingsovereenkomsten voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 onder voorwaarden alsnog hun geldigheid behouden voor de innovatiebox als bedoeld in de artikelen 12b t/m 12bg van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Lees hier het besluit van 15 december 2016, nr. BLKB 2016/225266 M

Bron: Staatscourant