Besluit Vennootschapsbelasting Functionele valuta herzien

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit van 11 mei 2011, nr. BLKB2011/392M herzien. Een verouderde verwijzing is geactualiseerd. Ook is paragraaf 6 aangevuld met een toelichtende opmerking.

De inspecteur kan op verzoek van belastingplichtige toestaan het belastbare bedrag te berekenen in een andere geldeenheid dan de euro, in een zogenoemde functionele valuta. De voorwaarden waaronder aan het verzoek wordt tegemoetgekomen zijn gepubliceerd in de Regeling functionele valuta.

Besluit voorkoming dubbele belasting
Paragraaf 6 over de samenloop met het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 is aangevuld met een opmerking over het verband met de objectvrijstelling.
Lees meer in het herziene besluit van 14 februari 2017, nr. 2017/1187.