Besluit vrijstelling diensten door (para)medici aangepast

De staatssecretaris heeft zijn besluit van 14 mei 2013, nr. BLKB2013/810M over de vrijstelling van medische diensten aangepast. 

Over de reikwijdte van art. 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1º, van de Wet OB is in de afgelopen periode door verschillende rechterlijke instanties uitspraak gedaan (Arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Hof Den Bosch van 11 september 2015). Dit was voor de staatssecretaris aanleiding om over de toepassing van deze vrijstellingsbepaling in dit besluit nadere aanwijzingen te geven.

Lees hier het besluit van 29 maart 2016, BLKB2016/433M.