Besluit waardebepaling naar privé overgebrachte woning geactualiseerd

Brengt u een woning met ondergrond over van uw ondernemingsvermogen naar uw privévermogen? Over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer van de woning met ondergrond en de boekwaarde moet u inkomstenbelasting betalen. Hoe u de waarde in het economisch verkeer bepaalt staat beschreven in een besluit uit 2009.

De staatssecretaris heeft dit besluit van 31 augustus 2009 met het nummer CPP2009/1092M op 20 juni 2018 geactualiseerd.

compromisaanbod

In het gewijzigde besluit is in onderdeel 2 ‘Waardebepaling woning bij verplichte overgang naar privé’ het beleid aangepast. De aanpassingen betreffen vooral de verstreken termijnen en de inhoud van het zogenoemde ‘compromisaanbod.’ Ook zijn enkele percentages gewijzigd.

Lees meer in het gewijzigde besluit nr. 2018-81323, Stcrt. 2018, nr. 35984.