Besluit Wob-verzoek inzake de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van deelnemingen

Het ministerie van Financiën heeft documenten gepubliceerd over de standpuntbepaling van de Belastingdienst bij de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van deelnemingen. De publicatie vond plaats na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

In de gepubliceerde documenten kunt u lezen hoe de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten is. De documenten bevatten voorbeelden en een verwijzing naar diverse arresten.

De documenten kunt u downloaden bij dit Besluit Wob-verzoek aankoopkosten deelneming.

Bron: Rijksoverheid

Na 2016-04-29 11:35:58 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Besluit Wob-verzoek inzake de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van deelnemingen ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.