Besluit Wob-verzoek over verzuimboetes aanslagen IH en Vpb gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft op 18 april een besluit genomen op een Wob-verzoek. In dit verzoek is gevraagd documenten die betrekking hebben op verzuimboetes aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting openbaar te maken.

Voor verzuimboetes gold tot en met 2016 een werkinstructie. In het Wob-verzoek is gevraagd naar informatie over nieuw beleid waarbij een eerste verzuimboete inzake de vennootschapsbelasting wordt gehalveerd of verminderd tot een bedrag van € 500.

Geen nieuwe werkinstructie
Uit het besluit valt op te maken dat er geen nieuwe werkinstructie is voor medewerkers van de Belastingdienst over de omgang met de betreffende verzuimboetes. Daarnaast benadrukt het ministerie dat het Besluit bestuurlijke boeten Belastingdienst (BBBB) het enige uitgangspunt blijft.

Groter belang jurisprudentie
Als gevolg van een recente wijziging van het BBBB moeten medewerkers bij het matigen van verzuimboetes IH en Vpb zich wel meer dan in het verleden richten op de rechtspraak. Om ze hier bij te helpen hebben medewerkers van de Belastingdienst een jurisprudentieoverzicht ontvangen. Dit overzicht is als bijlage bij het besluit gevoegd.

Meer info
U kunt het besluit inclusief het memo ‘Jurisprudentie-overzicht matiging verzuimboeten’ lezen op rijksoverheid.nl