Betaalpauze hypotheek

Betaalpauze hypotheek

Als u door de coronacrisis tijdelijk niet in staat bent uw hypotheek te betalen, kunt u bij uw hypotheekverstrekker een betaalpauze aanvragen. Tijdens deze pauze betaalt u geen (of minder) rente en aflossing. In dit bericht leest u meer over de voorwaarden en de fiscale gevolgen.

Om gebruik te kunnen maken van een betaalpauze, moet uw klant voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet de betaalpauze aanmelden bij uw kredietverstrekker tussen 12 maart en 30 juni,
  • De met de hypotheekverstrekker afgesproken betaalpauze gaat uiterlijk op 1 juli 2020 in.
  • De betaalpauze duurt maximaal 6 maanden.
  • De rente die u niet betaalt, kunt u niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2020.

Aanpassen voorlopige aanslag

De betaalpauze heeft mogelijk gevolgen voor uw voorlopige aanslag 2020. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor uw (toetsings)inkomen, waardoor uw (zorg)toeslag misschien verandert. Als u nu de voorlopige aanslag of toeslagen aanpast, voorkomt u dat u in 2021 moet terugbetalen.

Versoepeling inhaalregeling betalingsachterstand

De betalingsachterstand die u door de betaalpauze in 2020 oploopt, moet u volgens de huidige wettelijke regeling uiterlijk 31 december 2021 hebben ingehaald. Deze regeling wordt tijdelijk versoepeld. Na de betaalpauze mag u direct een nieuwe jaarlijkse aflossingssom met uw kredietverstrekker afspreken.

Om de betalingsachterstand in te halen kiest u voor één van de volgende opties:

  • U verdeelt de achterstand over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening.
  • In overleg met de kredietverstrekker splitst u de resterende lening in 2 delen. Voor de resterende hoofdsom, zonder de aflossingsachterstand, blijft dan het bestaande, jaarlijkse aflossingsschema gelden. Voor de aflossingsachterstand sluit u een afzonderlijke (hypothecaire) lening af, met een eigen aflossingsschema.

Let op!

De looptijd van deze tweede hypothecaire lening mag maximaal gelijk zijn aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom.

Bron

Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis