Betalingen aan derden verminderen bijtelling niet

Betalingen voor privégebruik auto die de werknemer doet aan anderen mag u alleen in mindering brengen op de bijtelling als het om intermediaire kosten gaat.

Vooral in vakantietijd komt het regelmatig voor dat een werknemer een auto van de zaak meeneemt en bijvoorbeeld in het buitenland benzine- en tolkosten betaalt. Deze kosten mag u alleen onder de volgende voorwaarden als eigen bijdrage op de bijtelling in mindering brengen:

  • De werknemer spreekt vooraf met de werkgever af dat hij de betaling voor of namens de werkgever doet.
  • De werknemer declareert de betaling bij de werkgever.
  • De werkgever merkt de betaling aan als eigen bijdrage voor privégebruik auto.
  • De werkgever vergoedt de betaling niet.

Voorbeelden van betalingen aan derden zijn:

  • brandstofkosten
  • tolkosten
  • kosten van wasstraat
  • parkeerkosten
  • reparatiekosten

Vragen? Neem contact met ons op