Betalingskorting voorlopige aanslag

De Belastingdienst stuurt deze periode een groot aantal voorlopige aanslagen (VA) inkomsten- en vennootschapsbelasting 2021 naar belastingplichtigen. Bij de Belastingdienst zijn vragen binnengekomen over de in de VA vermelde betalingskorting die u ontvangt als u de aanslag in 1 keer betaalt. Deze is lager dan gebruikelijk. Dit komt door de lagere invorderingsrente.
 
Het rentepercentage van de betalingskorting is vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4 naar 0,01. Dit komt doordat het is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente. Dat is wettelijk geregeld.
 
Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01.
 
Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het bedrag van de betalingskorting. De Belastingdienst wijst uw bezwaar echter af als u bezwaar maakt tegen het verlaagde rentepercentage van 0,01%.