Betalingsregeling bij terugvordering NOW mogelijk

UWV is begonnen met het vaststellen van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming voor de 1e periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen hiervoor sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. De definitieve vaststelling kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.
 
Als u teveel voorschot heeft ontvangen, moet u het verschil tussen het voorschot en de definitieve tegemoetkoming terugbetalen. Kunt u het te veel ontvangen bedrag niet in 1 keer terugbetalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken met UWV. 
Beschikkingen
In december is UWV begonnen met versturen van de eerste beschikkingen voor zowel nabetalingen als terugvorderingen. Hierin wordt de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen nadrukkelijk benoemd.