Bewaartermijn kentekengegevens verlengd

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera passeren mogen 4 weken worden bewaard. Een wetsvoorstel van die strekking is met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard.

Kentekengegevens mogen alleen aan de openbare weg worden verzameld, op locaties die relevant zijn voor de opsporing van ernstige misdrijven. Vaak blijkt pas later dat informatie over een voertuig een rol speelt.

Privacy gewaarborgd
Niet iedereen kan zomaar bij de kentekengegevens. Alleen geautoriseerde opsporingsambtenaren hebben toegang, na een bevel van de officier van justitie. Bovendien mag de informatie alleen worden geraadpleegd voor de opsporing van ernstige misdrijven en de aanhouding van voortvluchtigen. Ieder jaar wordt een cameraplan gepubliceerd waarin staat waar de vaste camera’s hangen.

Terugkijken beelden
De politie is op dit moment niet bevoegd alle kentekens van voertuigen die een camera passeren te bewaren en achteraf te raadplegen. Met de aangenomen regeling krijgt zij de mogelijkheid om na ontdekking van een misdrijf te onderzoeken welke voertuigen op een bepaald tijdstip rond de plaats delict reden en waar het voertuig van de verdachte vandaan kwam, dan wel naar toe ging.