Bezwaartermijn box 3-heffing 2017 aangepast

Op dit moment wordt er gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de box 3-heffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017.

Aanleiding is de zaak die de Bond voor Belastingbetalers heeft aangespannen. In tegenstelling tot de al lopende massaal bezwaarprocedure voor aanslagen over de jaren tot en met 2016 moet iedereen die daaronder wil vallen individueel èn tijdig (binnen zes weken na dagtekening van de aanslag) bezwaar maken.

De Belastingdienst heeft inmiddels al definitieve aanslagen voor 2017 opgelegd. Medio juni zou voor een deel van die aanslagen de bezwaartermijn al verlopen.

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft echter in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat alle bezwaarschriften die worden ingediend vóór 15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de box 3-heffing worden behandeld als tijdig ingediend.

Heeft u relatief veel spaargeld in box 3? Overweeg dan om bezwaar aan te tekenen tegen de vermogensrendementsheffing in uw aanslag over 2017.

Vragen? Neem contact met ons op