Bezwaren box 3-heffing 2017 aangewezen als massaal bezwaar

De staatssecretaris heeft de bezwaren tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing (de box 3-heffing) in de aanslag inkomstenbelasting 2017 aangewezen als massaal bezwaar. De Belastingdienst beoordeelt of de bezwaren mee kunnen doen met de massaalbezwaarprocedure. Daarover krijgt u een brief. 

Alleen bezwaren die gaan over de vraag of de box 3-heffing een inbreuk is op het eigendomsrecht van de vermogende kunnen meedoen met de massaalbezwaarprocedure.

Bezwaar tegen andere onderdelen aanslag
De Belastingdienst behandelt uw bezwaar tegen andere onderdelen van de aanslag apart. Maakt u in hetzelfde bezwaarschrift bijvoorbeeld ook bezwaar omdat er is afgeweken van de aangifte, dan krijgt u voor dat deel van uw bezwaar een aparte uitspraak

Collectieve uitspraak
De massaalbezwaarprocedure betekent dat de Belastingdienst samen met diverse partijen een aantal bezwaren selecteert en die voorlegt aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, volgt een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Doet uw bezwaar mee, dan hoeft u dus niet zelf te procederen.

Meer informatie
In het ‘Besluit aanwijzing massaal bezwaar box 3 2017’ van 13 juli 2018 leest u meer.

Na 2018-07-30 07:00:10 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Bezwaren box 3-heffing 2017 aangewezen als massaal bezwaar ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.