Bezwaren box 3-heffing 2018 aangewezen als massaal bezwaar

Een deel van de bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 wijst staatsecretaris Snel aan als massaal bezwaar. Als uw bezwaar gaat over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, doet u automatisch mee met de massaalbezwaarprocedure.

De massaalbezwaarprocedure betekent dat de Belastingdienst samen met diverse partijen een aantal bezwaren selecteert en voorlegt aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doet de Belastingdienst een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Doet uw bezwaar mee, dan hoeft u dus niet zelf te procederen.

Welke bezwaren vallen niet onder de massaalbezwaarprocedure?
Als u andere bezwaren tegen de box 3-heffing hebt dan de vraag of de box 3-heffing een inbreuk is op het eigendomsrecht, dan vallen die niet onder de massaalbezwaarprocedure.

Andere onderdelen van uw aanslag waartegen u bezwaar hebt, moet u apart motiveren. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst is afgeweken van de aangifte.

In deze gevallen ontvangt u apart een uitspraak van de Belastingdienst.

Brief van de Belastingdienst over uw bezwaar tegen de box 3-heffing
De Belastingdienst beoordeelt of uw bezwaar onder het massaal bezwaar valt en stuurt een brief naar u.