Bezwaren box 3-heffing 2020 aangewezen als massaal bezwaar

De Belastingdienst wijst een deel van de bezwaren tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing (box 3) in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020 aan als massaal bezwaar. Vindt u de box 3-heffing een inbreuk op het eigendomsrecht? Als u deze motivering in uw bezwaar zet, doet u automatisch mee met de massaalbezwaarprocedure.
 
De Belastingdienst beoordeelt of het bezwaar onder het massaal bezwaar valt en stuurt een brief naar u.
 
Procedure
De Belastingdienst selecteert samen met diverse partijen een aantal bezwaren en legt deze voor aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doet de Belastingdienst een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met deze massaalbezwaarprocedure. In dat geval hoeft uw klant niet zelf te procederen.
 
Bezwaren buiten de massaalbezwaarprocedure
Als u andere bezwaren tegen de box 3-heffing heeft dan de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, dan vallen die niet onder de massaalbezwaarprocedure. U moet deze bezwaren dan apart motiveren.
 
Andere onderdelen van de aanslag waartegen u bezwaar maakt, motiveert u ook apart. Bijvoorbeeld als de Belastingdienst is afgeweken van de aangifte.
 
U ontvangt voor die bezwaren een aparte uitspraak van de Belastingdienst.
 
Meer informatie
Zorg ervoor dat u op tijd bezwaar maakt tegen de aanslag inkomstenbelasting 2020. In de bijlage bij de Kamerbrief aanwijzingsbesluit massaal bezwaar box 3 vindt u meer informatie.