Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto massaal afgehandeld

De bezwaren over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak zijn aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent dat de Belastingdienst deze bezwaarschriften niet individueel behandelt, maar beslist door middel van 1 collectieve uitspraak.

De procedure massaal bezwaar is zowel voor de Belastingdienst als de indieners van de bezwaarschriften efficiënt. Het bespaart veel tijd.

De verwachting is dat de Hoge Raad binnenkort uitspraak doet. De inspecteur zal binnen 6 weken na de uitspraak van de Hoge Raad een collectieve uitspraak doen op alle ingediende bezwaarschriften die onder de regeling massaal bezwaar vallen. De beslissing wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en op de site van de Belastingdienst.

Bezwaar gemaakt?
Hebt u bezwaar gemaakt tegen de btw voor het privégebruik van de auto van de zaak? Uw bezwaar valt onder het massaal bezwaar als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Het gaat in uw bezwaar om 1 of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt.
  • U hebt uiterlijk bezwaar gemaakt op de dag vóór de dag waarop de inspecteur zijn beslissing neemt.
  • U hebt op tijd bezwaar gemaakt.
  • De inspecteur heeft nog geen uitspraak gedaan op uw bezwaar.

Gaat het in uw bezwaar (ook) om andere vragen dan die de Hoge Raad behandelt? Dan behandelt de inspecteur uw bezwaar op die punten wel individueel.

Massaal afdoen heeft geen effect op de uitkomst. Als een bezwaarschrift ook nog over andere geschilpunten gaat, dan doet de inspecteur het bezwaar op die punten individueel af.