Bijbaantje kinderen kan gevolgen hebben voor kinderbijslag

Hebben uw 16- en 17-jarige kinderen een bijbaantje? U ontvangt meestal nog kinderbijslag voor uw kind(eren). De zomermaanden zijn voor veel jongeren de periode om extra geld te verdienen. Bijverdiensten van kinderen kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

Een kind mag niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen om het recht op kinderbijslag te houden. In de zomer mag dit niet meer dan € 1.319 netto extra zijn, bovenop de € 1.285 netto. Als een kind meer dan dit bedrag verdient, dan kan het zijn dat de ouders geen recht meer hebben op kinderbijslag.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op de internetsite van de Sociale Verzekeringsbank.

Na 2018-07-18 07:00:40 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Bijbaantje kinderen kan gevolgen hebben voor kinderbijslag ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.