Bijlagen ‘aanvraag TVL Grote ondernemingen’ vereenvoudigd

Vraagt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 1e kwartaal 2021 aan voor een grote onderneming? Dan moet u een aantal bewijsstukken bij de aanvraag aanleveren. Op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stonden hier een paar templates voor. Deze bleken niet goed bruikbaar.
 
De RVO heeft de templates vervangen door documenten die eenvoudiger zijn in te vullen.
 
Bij elke aanvraag stuurt u in ieder geval deze bewijsstukken mee:
  • verklaring niet in financiële moeilijkheden
  • lijst met verbonden ondernemingen op het moment van aanvraag
  • lijst met verbonden ondernemingen in de referentieperiode
  • lijst met verbonden ondernemingen in de subsidieperiode
Opslaan met KVK nummer in bestandsnaam
Na het invullen slaat u het document op als pdf. Waar nu ‘KVK nummer aanvrager’ in de bestandsnaam staat, vult u het KVK-nummer in. De opgeslagen bestandsnaam is dan bijvoorbeeld: 12345678_TVL Q1 GO_aanvraag.pdf.
 
Meer informatie
Uitgebreide informatie over het aanvragen vindt u op Aanvraagproces TVL Q1 2021 Grote ondernemingen.