Bijtelling auto in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling voor de auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. De korting op de bijtelling is verlaagd tot 10%. Deze korting geldt voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde. Voor zonnecelauto’s en waterstofauto’s mag u de korting toepassen op de volledige waarde.
 
Voor auto’s zonder CO₂-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021, geldt een verlaagde bijtelling van 12% (22% -10%).
 
De korting van 10% mag u gebruiken tot een cataloguswaarde van € 40.000. Boven € 40.000 is de bijtelling 22%. Het bedrag van de verlaging is maximaal € 4.000.
 
Waterstof- en zonnecelauto’s
Voor waterstofauto’s mag u de korting van 10% toepassen over de volledige cataloguswaarde.
 
Vanaf 1 januari 2021 geldt dit ook voor zonnecelauto’s. Dit zijn elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Voor de aandrijving wordt benodigde energie opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat.
  • De zonnepanelen hebben een vermogen van ten minste 1 kilowattpiek.

Vragen? Neem contact met ons op.