Bijzonder uitstel van betaling na 1 oktober 2020

Heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot 1 oktober 2020 voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen of een eerdere aanvraag verlengen. Loopt het bijzonder uitstel af, dan moet u bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd betalen.
 
Het besluit om tot 1 oktober bijzonder uitstel van betaling aan te kunnen vragen, betekent dat de periode van uitstel uiterlijk eindigt op 1 januari 2021. Daarbij gaat de Belastingdienst ervan uit dat de coronacrisis de komende maanden niet verergert. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen daar aanleiding toe geeft, gaat de Belastingdienst hier opnieuw naar kijken.
 
Hieronder leest u wat de gevolgen zijn van het einde van het bijzonder uitstel.
 
Nieuwe betalingsverplichtingen na afloop bijzonder uitstel
De betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moet u op de gewone manier voldoen. Stel, u heeft uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet op tijd belasting aangegeven en betaald worden over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020 of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken.
 
Kunt u niet op tijd betalen? Kijk dan of u uitstel kunt vragen of een betalingsregeling kunt afspreken. Bij Betalen en ontvangen op de internetsite van de Belastingdienst leest u hoe u dit doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen.
 
De Belastingdienst rekent belastingrente als een aanslag te laat kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag is gedaan. Vanaf 1 oktober 2020 gaat het tarief van de belastingrente voor alle belastingen naar 4%.
 
 
Betalingsregeling
In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling had, heeft hij een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. Hij betaalt dan 24 maanden lang elke maand een vast bedrag.
 
Misschien is het voor u niet mogelijk de belastingschuld binnen 24 maanden af te lossen. In dat geval zoekt de Belastingdienst samen u naar een oplossing. Bijvoorbeeld door langer uitstel te geven. Over de regels en voorwaarden voor een betalingsregeling of langer uitstel, leest u meer bij Betalen en ontvangen.
 
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet hij normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. De Belastingdienst begrijpt dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom blijft het tarief van de invorderingsrente tot en met 1 december 2021 0,01%. Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.
 
 
In december 2020 ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Daarin staan:
  • een voorlopig overzicht van de belastingschuld
  • de voorwaarden van de betalingsregeling
  • het maandbedrag van de betalingsregeling
In maart 2021 ontvangt u weer een brief van de Belastingdienst, met:
  • een definitief overzicht van de belastingschuld
  • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling
Eerder aflossen
Als u vóór 1 januari 2021 al (een deel van) de belastinschuld wilt aflossen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.
 
Meer informatie
Wanneer het bijzonder uitstel afloopt, en wat dat voor u betekent, hangt af van de situatie.