Boete van 50% voor ontoereikende rittenadministratie

Het hof acht een vergrijpboete van 50% passend en geboden nu belanghebbende een rittenregistratie bijhield die niet aan de voorwaarden voldeed.

B was in dienstbetrekking werkzaam bij werkgever X BV. Hij bezit 100% van de aandelen in deze vennootschap. X heeft hem een personenauto ter beschikking gesteld. In augustus 2011 heeft de inspecteur B een beschikking ‘Verklaring geen privégebruik auto’ verleend. In 2012 verzocht de inspecteur B gegevens te verstrekken over het gebruik van de auto. Naar aanleiding van de bevindingen van dit onderzoek heeft de inspecteur het standpunt ingenomen dat de rittenadministraties van B ondeugdelijk zijn. B had onder meer diverse ritten niet vermeld en over 2012 overlegde hij maar liefst 3 verschillende rittenregistraties. De inspecteur heeft B naheffingsaanslagen loonheffing opgelegd met een vergrijpboete (2011) en een verzuimboete (2012) van beiden 100%.

In hoger beroep is in geschil of de vergrijpboete en de verzuimboete terecht en juist aan B zijn opgelegd.

Het hof stelt vast dat de inspecteur B bij het verstrekken van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ er nadrukkelijk op heeft gewezen dat hij overtuigend moest kunnen aantonen dat op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer in privé met de auto wordt gereden. Daarbij worden hoge eisen aan een rittenadministratie gesteld. B heeft er desondanks voor gekozen om uit te gaan van het noteren van ‘standaardkilometers’ in plaats van de werkelijk door hem gereden kilometers. Ook heeft hij zeven ritten niet in de rittenadministratie vermeld. Het hof concludeert dat B zich bewust was van de aanmerkelijke kans dat zijn handelwijze tot gevolg zou hebben dat ten onrechte geen loonheffing voor het privégebruik zou worden geheven en dat hij die kans niettemin bewust heeft aanvaard. Er is sprake van (voorwaardelijke) opzet en daarom is terecht een vergrijpboete opgelegd. Ter zitting in hoger beroep heeft de inspecteur nader een boete van 50% bepleit. Het hof acht die boete passend en geboden. Dat geldt ook voor de verzuimboete over 2012 die door de inspecteur ter zitting nader is bepleit tot € 960.

Hof Arnhem/Leeuwarden, 31 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2564