BOF toepassen bij actief vermogensbeheer

U kunt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) alleen toepassen als er sprake is van ondernemingsvermogen. Gaat het slechts om het beleggen van vermogen, dan geldt deze faciliteit niet. Recent heeft Rechtbank Den Haag aangegeven dat de aandelen in een vastgoed-bv tot het ondernemingsvermogen kunnen behoren en dat dus de BOF kan gelden.

Lees hier de uitspraak

Na 2015-03-17 22:01:44 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( BOF toepassen bij actief vermogensbeheer ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.