Borgstelling MKB-kredieten verlengd

Het kabinet verlengt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met 4 jaar. De verlenging is goed nieuws voor ondernemers als ze geld willen lenen, maar bijvoorbeeld te weinig onderpand hebben. Door de regeling kunnen in principe gezonde bedrijven eenvoudiger geld lenen.

Niet elke ondernemer kan een kredietverstrekker de zekerheden bieden die nodig zijn om een financiering te krijgen. Mkb’ers hebben daardoor vaker moeite een bedrijfsfinanciering te krijgen, terwijl het voor hen van belang is te investeren en door te groeien. De regeling heeft daarom een positief effect op de omzetgroei, de winstgevendheid en – in latere jaren – de financiële gezondheid van bedrijven.

Als u in aanmerking komt voor de BMKB, staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) garant voor een deel van de lening. 

BMKB Groen

Sinds november 2022 kent de regeling een ‘groen luik’. De BMKB-Groen helpt bijvoorbeeld ondernemers de verduurzaming van hun bedrijfspand te financieren. De BMKB-Groen is een variant op de reguliere BMKB-regeling en wordt ook met 4 jaar verlengd tot 1 juli 2027. 

Aanbevelingen

Een aantal aanbevelingen uit de evaluatie zijn al opgevolgd. Zo is de regeling aangepast om beter aan te sluiten op de digitale processen van financiers. Ook is de regeling toegankelijker gemaakt voor kleine kredieten. 

Meer informatie

Meer informatie over de verlenging van de BMKB, BMKB-Groen en de aanbevelingen leest u op rijksoverheid.nl.