Box 3 en aangifte doen

De Hoge Raad heeft in december 2021 geoordeeld dat de manier waarop de Belastingdienst vermogen in box 3 belast, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als u dit jaar aangifte inkomstenbelasting moet doen over vermogen in box 3, kan dit van invloed zijn op de afhandeling van de aangifte.

Als u inkomsten heeft in box 3 kunt u gewoon aangifte doen. In het huidige aangifteprogramma 2021 is de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 niet verwerkt. Dit kan betekenen dat het vermogen in box 3 niet goed wordt berekend.

De Belastingdienst houdt deze aangiften apart tot de automatisering is aangepast om een juiste aanslag op te leggen. Deze aanslagen worden waarschijnlijk later dan de gebruikelijke datum van 1 juli opgelegd. De Belastingdienst informeert de betrokkenen daarover. Als er geen inkomen is uit sparen of beleggen in box 3 of het vermogen komt niet boven de € 50.000 (of € 100.000 met fiscale partner), dan heeft dit geen gevolgen voor de belastingaangifte.

Uitstel voorlopige aanslag 2022

Ook in de voorlopige aanslag van het huidige jaar 2022 kan het belastingbedrag in box 3 niet goed worden berekend. De Belastingdienst biedt in dat geval een invorderingspauze aan en stuurt geen herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Geldt dit voor u, dan krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Stand van zaken uitspraak

De Hoge Raad eist rechtsherstel. De politiek is nu aan zet om te bepalen op welke manier de Belastingdienst de vermogensbelasting moet berekenen. Het kabinet komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni 2022 met een besluit.