Box 3: keuzemogelijkheden voor verfijnen huidige bepalingen

Het kabinet ziet meerdere mogelijkheden voor verfijning van de bepalingen van box 3, zoals die gelden na inwerkingtreding van de Overbruggingswet box 3. Er liggen 4 keuzemogelijkheden op tafel. Definitieve keuzes over de verfijning worden later dit jaar gemaakt.

De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar aanleiding van de wens uit de maatschappij en zowel de Eerste als Tweede Kamer om in de overbruggingsperiode het werkelijk rendement in box 3 zo goed mogelijk te benaderen.

Categorie ‘overige bezittingen’

In de overbruggingsfase van box 3 tot aan de introductie van een nieuw stelsel sluit het forfaitaire rendement voor met name spaarders goed aan bij het werkelijk behaalde rendement. Omdat de categorie ‘overige bezittingen’ in box 3 uit veel verschillende bezittingen bestaat met uiteenlopende rendementen, is gekeken of deze categorie verder verfijnd kan worden.

Opties voor verfijning

Uit onderzoek kwam een aantal keuzemogelijkheden voor verfijning naar voren, waarmee voor enkele bezittingen het forfaitaire rendement dichter zou kunnen aansluiten bij het werkelijk behaalde rendement. De keuzemogelijkheden en meer informatie leest u op rijksoverheid.nl