Brexit-steun voor ondernemers

Het kabinet stelt € 500 miljoen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers, onder wie vissers, die te maken hebben met negatieve gevolgen van de Brexit. De bijdrage is bedoeld om ondernemers te ondersteunen in de omschakeling naar de nieuwe situatie, waarbij het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de EU. 

Het geld, beschikbaar gesteld via de Brexit Adjustment Reserve, wordt verdeeld via meerdere regelingen waarvan de uitwerking op dit moment plaatsvindt. In de Kamerbrief leest u er meer over. De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regelingen uitvoeren voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Subsidieregelingen

Voor bedrijven die zich – door de Brexit – moeten aanpassen aan andere wet- en regelgeving om zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk, ontwikkelt het ministerie van EZK subsidieregelingen om tegemoet te komen in Brexit-gerelateerde kosten. Denk hierbij aan kosten voor voorlichtingscampagnes, douanegerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel.

Daarnaast ondersteunt de RVO ondernemers (die dat willen) bij het ontdekken van nieuwe markten via het internationaliseringsprogramma. Deze steun kan op individuele basis en op sectorniveau plaatsvinden.

Vissers

De visserijsector heeft door de Brexit te maken met veranderde vangstmogelijkheden. Om deze sector toekomstbestendig te maken en in balans te brengen, kunnen eigenaren van vaartuigen die willen stoppen gebruikmaken van een saneringsregeling. Voor vissers die willen doorgaan komt een stilligregeling en liquiditeitsregeling.

Eigenaren van vissersvaartuigen kunnen met de stilligregeling subsidie aanvragen voor het stilliggen van hun vaartuig in de jaren 2021, 2022 en 2023. Zo kunnen zij zich aanpassen aan de nieuwe situatie. En via de liquiditeitsregeling kunnen vissers een tegemoetkoming krijgen voor de inkomsten die ze in het 1e kwartaal van 2021 hebben misgelopen.

Meer informatie

De genoemde regelingen worden op dit moment uitgewerkt. Meer informatie over de Brexit Adjustment Reserve is te vinden op rvo.nl.