Brief aanvraag vergunning art. 23 ter voorbereiding Brexit

Neemt u regelmatig goederen af uit het Verenigd Koninkrijk (VK)? Dan heeft u waarschijnlijk een brief van de Belastingdienst ontvangen met het advies een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen. Met de vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 mag u de btw bij invoer van goederen verleggen naar de eerstvolgende aangifte.

Als het VK door de Brexit uit de EU stapt, moet u btw betalen over de goederen die u uit het VK invoert. Vanaf dat moment moet u telkens aangifte doen en btw betalen bij de Douane als u goederen invoert. Als u de brief heeft ontvangen komt u mogelijk in aanmerking voor de vergunning artikel 23.

Voorwaarden vergunning artikel 23

  • U woont als ondernemer in Nederland of is daar gevestigd.
  • U importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen.
  • U voert een aparte administratie, waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw u bij import moet betalen.
  • U doet per maand of per kwartaal aangifte voor de btw.

Aanvraag vergunning
U kunt de vergunning aanvragen met het antwoordformulier dat in de bijlage bij de brief zit. Als u het formulier vóór 1 februari ingevuld terugstuurt, ontvangt u vóór 29 maart een reactie van de Belastingdienst.

Lees meer in de brief ‘Bereid u voor op de Brexit: vraag een vergunning voor de btw-verlegging bij invoer aan’.

Voor de douaneformaliteiten waar u mee te maken heeft bij invoer van goederen, verwijzen we u naar www.douane.nl/brexit. Zie ook het bericht ‘EORI-nummer straks nodig voor handel met Verenigd Koninkrijk’.