Brieven massaalbezwaarprocedure box 3 onderweg

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) over de jaren 2017 tot en met 2020, dan kunt u vanaf 9 juni 2022 een brief verwachten van de Belastingdienst. Daarin staat onder meer dat het bezwaar is meegenomen in de massaalbezwaarprocedure.

De Belastingdienst stuurt vanaf 9 juni 2022 verschillende brieven. Daarin staat dat de Belastingdienst het massaal bezwaar gegrond heeft verklaard. Er zijn 2 versies van deze brief. Zonder of met ontvangstbevestiging als deze nog niet eerder was verstuurd. Ook is uitgelegd wat er verder gebeurt.

Nieuwsgierig naar de inhoud van de brief? Stuur ons een bericht.

Buitensporige last

U krijgt ook een brief als u, naast bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing, vindt dat de box 3-heffing in de specifieke situatie van u leidde tot een individuele buitensporige last. Dat deel van het bezwaar valt niet onder de massaalbezwaarprocedure. Is dit bij u van toepassing, dan ontvangt u daarover eind juni 2022 een brief van de Belastingdienst.

Na 2022-06-17 07:00:59 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Brieven massaalbezwaarprocedure box 3 onderweg ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.