Brieven over controle aangifte IB 2017 ten onrechte verstuurd

De Belastingdienst heeft brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2017 verstuurd. Hierin staat dat het invullen van de aangifte niet goed is gegaan. De ontvanger van de brief moet de aangifte controleren. Een deel van die brieven is echter ten onrechte verstuurd.

Het gaat om brieven met kenmerk:

  • CAP/UCF/18/014
  • CAP/UCF/18/015
  • CAP/UCF/18/016

De dagtekening is 26 januari 2019.

Eind februari brief
Heeft u de brief ten onrechte gekregen? Dan ontvangen wij of u uiterlijk eind februari hierover een brief van de Belastingdienst. U hoeft de aangifte dan niet te controleren.

Heeft u eind februari geen brief gekregen? Controleer dan wél uw aangifte inkomstenbelasting 2017.