brieven percentages Werkhervattingskas 2019

De Belastingdienst heeft de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2018 verstuurd. U ontvangt deze brief als u werknemers in dienst heeft die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

In deze brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premies Whk. Deze percentages hebben salariswerkers nodig voor de aangiften Loonheffingen 2019.

Alleen werkgevers ontvangen deze brief. Indien u de brief heeft ontvangen, vragen wij u vriendelijk deze op de bekende wijze aan ons te verzenden.