Brochure digitale administratie en bewaarplicht geactualiseerd

De brochure ‘Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht’ is weer actueel. De teksten hebben een make-over gehad en zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

Steeds meer werkgevers en salarisprofessionals hebben een geautomatiseerde loonadministratie. In de brochure leest u hoe u voldoet aan de fiscale bewaarplicht. U vindt bijvoorbeeld een antwoord op de vraag waaraan gescande documenten moeten voldoen.

Houdt u zich niet aan deze bewaarplicht? Dan kunnen problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole.

Na 2018-08-10 07:00:11 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Brochure digitale administratie en bewaarplicht geactualiseerd ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.