Brochure digitale administratie en bewaarplicht geactualiseerd

De brochure ‘Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht’ is weer actueel. De teksten hebben een make-over gehad en zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

Steeds meer werkgevers en salarisprofessionals hebben een geautomatiseerde loonadministratie. In de brochure leest u hoe u voldoet aan de fiscale bewaarplicht. U vindt bijvoorbeeld een antwoord op de vraag waaraan gescande documenten moeten voldoen.

Houdt u zich niet aan deze bewaarplicht? Dan kunnen problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole.