Brochure ‘Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht’ geactualiseerd

De brochure ‘Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht’ is weer actueel. De teksten hebben een make-over gehad en zijn aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

In de brochure leest u welke (bedrijfs)gegevens u moet bewaren. Ook leest u hoe u deze gegevens bewaart en aanlevert voor controle door de Belastingdienst.

Steeds meer ondernemers hebben een geautomatiseerde administratie. Ook deze administratie moet u bewaren. Houdt u zich niet aan deze bewaarplicht? Dan kunnen problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een belastingcontrole.

Na 2018-06-07 07:00:51 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Brochure ‘Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht’ geactualiseerd ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.