BSN verstrekken aan inlener of aannemer nu wettelijk toegestaan

Uitleners en onderaannemers mogen voortaan aan inleners en aannemers het burgerservicenummer (BSN) verstrekken van ter beschikking gestelde werknemers. Dit het gevolg van een recente wijziging van de Uitvoeringsregeling ‘verplicht gebruik BSN’.

De wijziging is per 1 januari 2017 ingegaan. De inlener en de aannemer hoeven vanaf die datum het BSN niet meer bij de werknemer op te vragen, maar kunnen dit verzoek in vervolg bij de uitlener of onderaannemer neerleggen.

Belang BSN-verstrekking
Het BSN is van belang bij de vaststelling van de hoogte van de aansprakelijkheid van de inlener en de aannemer voor de loonbelasting van de uitlener en de onderaannemer. Zowel voor eventuele vrijwaring als voor matiging van de aansprakelijkheid geldt de verplichting dat het BSN van de ter beschikking gestelde werknemer is opgenomen in de administratie van de inlener of aannemer.

Meer informatie
Meer informatie over de keten- en inlenersaansprakelijkheid vindt u in de volgende brochures:
–  Aansprakelijkheid loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel
–  Aansprakelijkheid loonheffingen bij onderaanneming