BTW-herzieningsregels voor kostbare diensten

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over de voorgenomen uitbreiding van de btw-herzieningsregels voor kostbare diensten.

Kostbare diensten

‘Kostbare diensten’ zijn diensten die aan een ondernemer worden verricht en door die ondernemer over langere tijd binnen zijn onderneming worden gebruikt. Deze diensten worden doorgaans op de balans geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven. Daardoor vertonen deze diensten dezelfde kenmerken als investeringsgoederen binnen de onderneming.

Praktijk?
Met het voorstel wordt het mogelijk om – net als bij de aankoop van een investeringsgoed – ook de aftrek van de btw te herzien (corrigeren) naar gelang het gebruik dat van dergelijke diensten wordt gemaakt. Voor de vastgoedsector kunnen bijzondere situaties ontstaat. Als er sprake is van verhuurd vastgoed kan een koper van verhuurd vastgoed jaarlijks worden geconfronteerd met een verplichting om na te gaan of hij als koper van BTW moet terugbetalen die de verkoper in aftrek heeft gebracht.

administratieve lasten

De uitbreiding van deze regeling zal vanzelfsprekend tot extra administratieve lasten leiden.

Uiteraard kunnen wij u helpen en adviseren bij het inventariseren van de potentiële gevolgen van de voorgestelde wijziging.