Btw-nultarief bij levering en bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen

Op 20 november is een nieuw besluit verschenen over toepassing van het btw-nultarief bij levering en bevoorrading van zeeschepen en luchtvaartuigen. Dit besluit gaat in op 1 januari 2019.

De levering en bevoorrading van zeeschepen en vliegtuigen is belast met 0% btw. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden. In het nieuwe besluit worden deze voorwaarden verder uitgelegd.

Het besluit gaat onder andere in op:

  • de betekenis van de begrippen ‘(zee)schepen’ en ‘luchtvaartuigen’
  • hoe u kunt toetsen of een schip volledig commercieel én tenminste voor 70% voor vaart op volle zee wordt gebruikt
  • hoe u het btw-nultarief kunt toepassen bij levering van luchtvaartuigen aan afnemers uit het buitenland
  • wat de Belastingdienst bedoelt met ‘bevoorradingsgoederen’ en ‘boordbenodigdheden’
  • wanneer u het btw-nultarief mag toepassen bij levering van deze bevoorradingsgoederen en boordbenodigdheden
Na 2018-11-23 07:00:12 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Btw-nultarief bij levering en bevoorrading zeeschepen en luchtvaartuigen ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.