BTW wijkverpleging: vrijstelling voor diensten van aanbieders van wijkverpleging

BTW & wijkverpleging

Diensten van aanbieders van wijkverpleging zijn vanaf 1 januari 2015 vrijgesteld van de btw als deze diensten te maken hebben met wijkgericht werken.

Deze diensten zijn met terugwerkende kracht vrijgesteld van btw.

Wat is wijkgericht werken?

Bij wijkgericht werken gaat het om diensten die niet direct te koppelen zijn aan een individueel zorgtraject, maar een verbinding zijn tussen de medische en sociale gebieden. Vaak bestaat een dergelijke dienst uit signaleren, regisseren of coördineren. Denk hierbij aan een wijkverpleegkundige
die signaleert dat er veel obesitas in een bepaalde wijk is.

Bron: belastingdienst.nl