Budget van € 56 miljoen beschikbaar voor innovatieregeling MKB

De regeling ‘MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren’ (MIT) wordt voortgezet: in 2017 is € 56 miljoen beschikbaar. Doel is om innovatie in het MKB over regiogrenzen heen te stimuleren. 

De regeling is onlangs door het Ministerie van Economische Zaken geëvalueerd. Hieruit blijkt dat bijna 4.000 midden- en kleinbedrijven de afgelopen 4 jaar gebruik hebben gemaakt van de regeling. Met € 143 miljoen aan financiering is zo’n € 400 miljoen aan innovatie gestimuleerd. Vanwege dit succes is besloten om de komende jaren de regeling voort te zetten.

Meer informatie?
Meer weten over de regeling, de voorwaarden, de aanvraag en de budgetten per regio? Kijk op deze webpagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bron: staatvanmkb.nl