Cafetariaregeling en noodzakelijkheidscriterium

Voor gereedschappen, computers, mobiele telecommunicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium geldt een gerichte vrijstelling. Maakt uw werknemer gebruik van een cafetariaregeling? Dan kan de gerichte vrijstelling in bepaalde gevallen toch gelden.
 
Hoofdregel is dat de gerichte vrijstelling niet van toepassing is als u als werkgever de waarde van de noodzakelijke voorziening volledig of gedeeltelijk uitruilt met het brutoloon. Omdat de kosten dan ten laste van de werknemer komen, wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de werkgever de voorziening voor zijn rekening neemt.
 
Duurdere uitvoering
Kiest uw werknemer voor een duurdere uitvoering van een noodzakelijke voorziening en wordt alleen de meerprijs uitgeruild met het brutoloon? Dan is dit wel toegestaan, op voorwaarde dat u als werkgever de vergoeding hiervoor aanwijst als eindheffingsloon. De uitruil voor de meerprijs van de luxere versie is alleen onbelast als u nog vrije ruimte heeft. De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen is niet van toepassing op de meerprijs.
 
Eigen bijdrage voor privégebruik
Mogelijk betaalt de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik. U mag deze eigen bijdrage uitruilen met het brutoloon. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.