Campagne ‘Kom uit je schuld’ gestart

Heeft u als ondernemer schulden en weet u niet goed hoe u hierbij geholpen kunt worden? Op maandag 27 mei is de landelijk campagne ‘Kom uit je schuld’ van start gegaan die u verder op weg kan helpen.

De campagne heeft als doel het taboe op (problematische en risicovolle) schulden te doorbreken. Dit is een initiatief van het ministerie van SZW in het kader van het samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak, waar ook de Belastingdienst aan deelneemt.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.komuitjeschuld.nl/. Hier vindt u informatie die u nodig heeft. Hoe eerder u actie onderneemt, des te sneller er een oplossing is.