accountantsprotocol

Tarieven verblijfskosten buitenland wijzigen per 1 april

Per 1 april 2018 wijzigt de Reisregeling buitenland. Deze periodieke wijziging heeft betrekking op de vergoedingsbedragen voor verblijfskosten in het buitenland. De wijziging kan gevolgen hebben voor de verwerking van verblijfkosten in de aangifte loonheffingen. De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten in de Reisregeling buitenland worden ieder jaar op 1 april en 1 oktober geïndexeerd. Reisregeling buitenland De […]

faillissementsuitkering

Dga aansprakelijk door nalatigheid indienen loonaangiften

Een dga van een uitzendbureau is persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen. Het hof oordeelt dat de dga opzettelijk nalatig was bij het indienen van de juiste aangiften loonheffingen. Uit een boekenonderzoek bij het uitzendbureau blijkt dat door te hoge onkostenvergoedingen te weinig loonheffingen is afgedragen. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op. Hij […]

Voorlopige aanslag

Huurtoeslag recreatiewoningen met terugwerkende kracht gestopt

Woont u een recreatiewoning? En ontvangt u na 1 april 2018 nog huurtoeslag? Houdt u er dan rekening mee dat Belastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag met terugwerkende kracht stopt. U moet de huurtoeslag zo snel mogelijk zelf stopzetten. De sinds 1 april te veel ontvangen toeslag moet u terugbetalen.  Bewoners van recreatiewoningen hebben door een wijziging in […]

accountantskantoor vianen

Exportkredietverzekering aantrekkelijker voor ondernemers

Nederlandse exporteurs kunnen goedkope kredieten tegen een vaste rente aanbieden aan afnemers van hun goederen of diensten. Dit is mogelijk gemaakt door de introductie van exportkredietverzekering (ekv). Staatssecretaris Snel tekent vandaag een overeenkomst met BGN Bank en de NWB Bank. Deze banken committeren zich daarmee aan het aanbieden van financiering tegen een lage vaste rente […]

inkeerregling

UWV gebruikt nieuw betaalsysteem voor facturen ERD WGA

Sinds 1 januari 2018 heeft UWV een nieuw betaalsysteem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit heeft ook gevolgen voor de facturen aan eigenrisicodragers WGA. De belangrijkste veranderingen zijn: De facturering vindt 2 weken later plaats dan voorheen. Elke periode staat apart vermeld, omdat het betaalsysteem geen periodes samenvoegt. Elke wijziging voor uw (ex-)werknemer wordt apart verwerkt. U ziet op […]

BTW pensioenfonds

‘Handboek Ondernemen 2018’ gepubliceerd

De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2018’ gepubliceerd. Het handboek is een handig hulpmiddel voor iedereen die een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en zelf zijn administratie doet. In het handboek vindt u informatie voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Er staat ook in welke eisen de […]

HR MKB advies

Belastingdienst handelt bezwaren crisisheffing af na uitspraak EHRM

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) ongegrond zijn. Eerder kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. Bezwaren tegen de crisisheffing die met een vaststellingsovereenkomst zijn aangehouden, gaat de Belastingdienst nu afhandelen. Hebt u voor uw klant bezwaar gemaakt tegen de crisisheffing […]

accountantskantoor Bunnik

Fink helpt ondernemers bij verkenning van financiering

Via Financieringslink.nl (Fink) kunt u inzicht krijgen in de financieringsmogelijkheden voor uw onderneming . Hiervoor heeft Fink een intake-formulier in het leven geroepen.  Door het formulier in te vullen start u een intake bij verschillende financiers en platforms. Binnen maximaal 3 werkdagen kunt u een eerste reactie verwachten.  Fink-catalogus In de voorlopige Fink-catalogus staan bedrijven die zich bereid […]

inkeerregling

Belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers in 2018

Ook zzp’ers krijgen dit jaar te maken met nieuwe wetten en regels. De Kamer van Koophandel heeft op haar site de belangrijkste wetswijzigingen op een rijtje gezet.  De wijzigingen zijn verdeeld in 3 onderdelen: Belastingen in 2018: dit onderdeel gaat dieper in op enkele belangrijke wijzigingen in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overige maatregelen. Wet […]