Kickstartvoucher

Knelpunt overdrachtsbelasting bij verkrijging economische eigendom voor juridische eigendom

Heeft u een overeenkomst – doorgaans een koopovereenkomst – gesloten tot verkrijging van de eigendom van een woning waar zelf gaat wonen en is deze woning eerst in economische eigendom verkregen? Dan kan het zijn dat u een beroep kan doen op de hardheidsclausule. De overdrachtsbelasting pakt soms ongelukkig uit voor mensen die al de […]

Kickstartvoucher

Overgangsregeling aftopping 30%-regeling werknemers

Per 2024 geldt een aftopping van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Er is een overgangsregeling voor werknemers voor wie in het laatste loontijdvak van 2022 de 30%-regeling is toegepast. Vanaf 2024 geldt voor de 30%-regeling een maximumbedrag dat u als werkgever gericht vrijgesteld kan vergoeden. Dit maximumbedrag is 30% van het bedrag van de norm […]

Struik virtuele assistent covid-19

Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren vóór 1 februari

Heeft u in 2022 bedragen aan iemand betaald die niet als ondernemer bij u werkt en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2023 aanleveren bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen 2 verschillende soorten uitbetalers: inhoudingsplichtige […]

tennisles BTW baanhuur

Belastingjaar 2017 valt onder box 3-toezegging staatssecretaris

Op de vraag of u in verband met de verjaringstermijn van 2017 nog een verzoek voor ambtshalve vermindering moet indienen om uw rechten veilig te stellen, is het antwoord ‘nee’ volgens Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) Over het antwoord op deze vraag bestaat veel onzekerheid, mogelijk door het verstrijken van de verjaringstermijn per 31 […]

administratiekantoor gorinchem

Deadline aanvraag BAR naar januari 2023

U krijgt meer tijd om de tegemoetkoming Brexit Adjustment Reserve (BAR) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te vragen. De deadline voor de aanvraagtermijn is verschoven naar 13 januari 2023 17.00 uur. Als u door Brexit aanpassingen moet doen in zijn bedrijf, en daardoor nog te maken kosten heeft, kunt u de BAR […]

salarisadministratie uitbesteden

Whk 2023 mogelijk onjuist bij no-riskpolis

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad vallen meer uitkeringen onder de no-riskpolis dan de Belastingdienst dacht. Hierdoor is het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) over 2023 misschien verkeerd berekend voor middelgrote en grote werkgevers. Het gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 is mogelijk onjuist wanneer u een werknemer in dienst hebt genomen die minder dan 35% arbeidsongeschikt […]

vacature assistent accountant

Aanvraag WBSO 2023

U kunt online een aanvraag voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) indienen voor 2023. Wilt u vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van de WBSO? Verzend de aanvraag dan uiterlijk 20 december 2022. U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in. eHerkenning nodig Voor het aanvragen […]

Fout in toelichting beschikking Whk 2023 voor middelgrote werkgevers

In de toelichting op de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023 staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers. In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend. Bent u een middelgrote werkgever? Dan klopt de tekst onder de rubriek ‘Wegingsfactor’ in de toelichting niet. Daar staat dat ‘loonsom laag’ 10 keer het […]