verklaring overdrachtsbelasting

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei 2023 stemde de Eerste Kamer in met de Wet toekomst pensioenen. Daarin zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2023. Het is de bedoeling dat de pensioenopbouw duidelijker en persoonlijker is […]

rijnvarenden

Box 3: keuzemogelijkheden voor verfijnen huidige bepalingen

Het kabinet ziet meerdere mogelijkheden voor verfijning van de bepalingen van box 3, zoals die gelden na inwerkingtreding van de Overbruggingswet box 3. Er liggen 4 keuzemogelijkheden op tafel. Definitieve keuzes over de verfijning worden later dit jaar gemaakt. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar aanleiding van de wens uit de maatschappij en zowel […]

accountantskantoor ijsselstein

Voorbereiding op DAC7

Sinds 1 januari 2023 moeten exploitanten van digitale platformen een proces hebben geïmplementeerd om verkopers te identificeren. In 2024 moeten exploitanten van digitale platformen voor het eerst de verzamelde inlichtingen rapporteren over het kalenderjaar 2023. Deze rapportageverplichting heet DAC7. De rapportageverplichting DAC7 is van toepassing als het platform koper en verkoper bij elkaar brengt bij […]

Struik virtuele assistent covid-19

Gewijzigde Uitvoeringsregels bij ontslag

De Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Deze beschrijven hoe UWV de regels toepast bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de ontslagprocedure. De Uitvoeringsregels zijn bijgewerkt met de nieuwste informatie en op verschillende plekken uitgebreid. Bijvoorbeeld over de procedure als er bij een ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid nog […]

Kickstartvoucher

Verblijfskosten eigen rijders vastgesteld

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen een vast bedrag als verblijfskosten ten laste van hun winst brengen. Voor 2023 is dit bedrag vastgesteld op € 45 per dag. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Het bedrag dat transportondernemers (eigen rijders) in aanmerking mogen nemen wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op de […]

salarisadministratie uitbesteden

Geen definitieve aanslag voor box 3-inkomen anders dan bank- en spaartegoeden

Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 inkomen anders dan bank- en spaartegoeden in box 3 heeft aangegeven of aan gaat geven, ontvangt u van de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag. Wel ontvangt ueen voorlopige aanslag. De Belastingdienst wacht met het definitief maken van de aanslag tot er een uitspraak ligt van de […]

accountant gouda

Borgstelling MKB-kredieten verlengd

Het kabinet verlengt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met 4 jaar. De verlenging is goed nieuws voor ondernemers als ze geld willen lenen, maar bijvoorbeeld te weinig onderpand hebben. Door de regeling kunnen in principe gezonde bedrijven eenvoudiger geld lenen. Niet elke ondernemer kan een kredietverstrekker de zekerheden bieden die nodig zijn om een financiering te […]

crisisheffing

Stimuleringsregeling duurzame energieprojecten open in juni 2023

Op 6 juni 2023 stelt de overheid de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) open. SDE is de belangrijkste regeling die duurzame (energie)projecten ondersteunt. Openstellingsbudget voor 2023: € 8 miljard. Nieuw dit jaar zijn de ‘hekjes’. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor […]

innovatiebox

Controleer voorlopige berekening Wtl 2022

UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2023 de voorlopige berekeningen 2022 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties. In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel […]