Kickstartvoucher

Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

Op 1 maart 2023 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken. SLIM subsidie Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9.00 uur tot en met 30 maart 17.00 uur. Met de openstelling van dit tijdvak […]

tennisles BTW baanhuur

Belastingrente voorlopig niet verhoogd

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt per 1 maart 2023 niet verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging voor burgers en bedrijven doorvoeren. Later dit voorjaar bekijkt het kabinet de percentages van de belastingrente opnieuw. Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de […]

Faillissement ondersteuning

‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne’ verlengd en aangepast

De ‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne’ is verlengd tot 4 maart 2024. Verder is deze aangepast voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne en die niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Vanaf 4 maart 2023 hebben deze vluchtelingen een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken. Hieronder leest u wat de gevolgen zijn voor een […]

Faillissement ondersteuning

Informatiebrief aan niet-bezwaarmakers box 3

Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt ontvangen de komende periode een informatiebrief van de […]

BLM Accountants

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon afgeschaft vanaf 2023

Vanaf 2023 mag u het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) niet meer vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. U moet het gebruikelijk loon dan vaststellen op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De doelmatigheidsmarge van 25% vervalt per 2023. Een ab-houder moet een loon in aanmerking […]

bonusaandelen

Uitstel voor aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden

Bedragen die u in 2022 heeft uitbetaald aan derden moet u vóór 1 februari 2023 doorgeven aan de Belastingdienst. Uw adviseur kan namens u hiervoor ook uitstel vragen. U kunt uitstel vragen bij de inspecteur van het belastingkantoor waar u (de aanleveraar) onder valt. Hierbij vermeldt u de reden voor het uitstel. Inhoudingsplichtige aanleveraars vinden […]

Kickstartvoucher

Knelpunt overdrachtsbelasting bij verkrijging economische eigendom voor juridische eigendom

Heeft u een overeenkomst – doorgaans een koopovereenkomst – gesloten tot verkrijging van de eigendom van een woning waar zelf gaat wonen en is deze woning eerst in economische eigendom verkregen? Dan kan het zijn dat u een beroep kan doen op de hardheidsclausule. De overdrachtsbelasting pakt soms ongelukkig uit voor mensen die al de […]

Kickstartvoucher

Overgangsregeling aftopping 30%-regeling werknemers

Per 2024 geldt een aftopping van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Er is een overgangsregeling voor werknemers voor wie in het laatste loontijdvak van 2022 de 30%-regeling is toegepast. Vanaf 2024 geldt voor de 30%-regeling een maximumbedrag dat u als werkgever gericht vrijgesteld kan vergoeden. Dit maximumbedrag is 30% van het bedrag van de norm […]

Struik virtuele assistent covid-19

Uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren vóór 1 februari

Heeft u in 2022 bedragen aan iemand betaald die niet als ondernemer bij u werkt en ook niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is? Dan moet u deze uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2023 aanleveren bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen 2 verschillende soorten uitbetalers: inhoudingsplichtige […]