Kickstartvoucher

Wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 zijn er nieuwe wetten en regels. Op de internetsite van de Kamer van Koophandel (KVK) zijn de belangrijkste wijzigingen voor het mkb in een handig overzicht opgenomen. Naast een toelichting op de nieuwe regels vindt u ook nog handige achtergrondinformatie over de toepassing hiervan. De belangrijkste wetswijzigingen voor mkb sinds 1 […]

accountant gouda

Kringloopeconomie krijgt boost met nieuwe KIA CE-subsidie

Op de internetsite van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een subsidieregeling opengesteld. Deze nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen, die een boost geven aan de ‘kringloopeconomie’. U kunt een aanvraag indienen tot en met 5 november 2022.  Met de subsidie Kennis- en Innovatie Agenda – Circulaire […]

rijnvarenden

Beleidsbesluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris heeft op 28 juni 2022 een beleidsbesluit goedgekeurd naar aanleiding van het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Het besluit bevat de berekening voor het voordeel uit sparen en beleggingen in box 3 voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor de […]

Belastingplan 2020

EU-Handelsprogramma voor ondernemers die geraakt zijn door Brexit

Bent u direct of indirect geraakt door de Brexit of ondervindt u hinder van handelsbelemmeringen? Dan kunt u – via het EU-Handelsprogramma – kosteloos ondersteuning krijgen bij het verkennen of uitbreiden van kansrijke internationale afzetmarkten. Tot eind 2023 kunnen ondernemers kosteloos deelnemen aan de activiteiten in het EU-Handelsprogramma en zich oriënteren op (hernieuwd) grensverleggend ondernemen. […]

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Gegevensuitwisseling inkomstenbelasting met de VS

Heeft u als inwoner van Nederland een Amerikaanse nationaliteit of een Amerikaanse vader of moeder? Dan moet u mogelijk belasting betalen in de Verenigde Staten (VS). De Belastingdienst deelt hun gegevens daarom met de Amerikaanse belastingdienst Internal Revenue Service (IRS). De Belastingdienst is dat verplicht volgens de Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is een verdrag […]

bonusaandelen

Kabinetsreactie rapporten Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk

De Tweede Kamer heeft op 24 juni 2022 een Kamerbrief ontvangen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen. De afschaffing van handhavingsmoratorium is een 1e stap om problemen rond schijnzelfstandigheid aan te pakken en te zorgen […]

vacature assistent accountant

Definitieve berekening 7e periode NOW aanvragen

Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de 7e aanvraagperiode (november en december 2021)? Dan kunt u nu de definitieve berekening aanvragen. Heeft u voor meerdere loonheffingennummers een tegemoetkoming ontvangen? Vraag dan voor elk loonheffingennummer apart een definitieve berekening aan. U kunt de definitieve berekening tot en met woensdag 22 februari 2023 aanvragen.  Meer informatie […]

salarisadministratie uitbesteden

Aan- of afmelden voor de kleineondernemersregeling

Wilt u zich aanmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR)? Dat kan alleen met het formulier ‘Melding omzetbelasting kleineondernemersregeling’. Als u deelneemt aan de KOR en uw omzet komt boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar, dan moet u zich direct afmelden met het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling’. De KOR is een btw-vrijstelling. Deelname aan de […]

Faillissementsondersteuning

Belastingdienst verstuurt beschikkingen Wtl 2021

De Belastingdienst is 16 juni 2022 gestart met het versturen van de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2021. Als u over 2021 recht heeft op 1 of meer tegemoetkomingen, dan ontvangt u de beschikking vóór 1 augustus 2022. In de beschikking staat het bedrag dat u zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en […]

Kickstartvoucher

Brieven massaalbezwaarprocedure box 3 onderweg

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) over de jaren 2017 tot en met 2020, dan kunt u vanaf 9 juni 2022 een brief verwachten van de Belastingdienst. Daarin staat onder meer dat het bezwaar is meegenomen in de massaalbezwaarprocedure. De Belastingdienst stuurt vanaf 9 juni 2022 verschillende brieven. Daarin staat dat […]