Corporate Finance

Stimuleringspremie na ontslag is belast loon

Een stimuleringspremie die een werknemer ontvangt na ontslag is belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Dit loon is belastbaar inkomen uit werk en woning. Dit oordeelt het Hof. Een werknemer neemt ontslag na 41 jaar overheidsdienst. Hij ontvangt een stimuleringspremie van € 60.000,-. De werkgever betaalt het bedrag uit onder inhouding van loonheffing. De vergoeding […]

HR MKB advies

150-kilometercriterium: datum indiensttreding bepalend

Voor de vraag of het 150-kilometercriterium moet worden toegepast is de datum van indiensttreding bepalend en niet de datum van het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Dat oordeelt Hof Den Haag. Een Duitse werknemer (A) heeft op 22 december 2011 een arbeidsovereenkomst gesloten met een Nederlandse werkgever. De arbeidsovereenkomst gaat in op 1 januari 2012. Vanaf […]

Salarisadministratie uitbesteden

Uitzendwerkzaamheden BVBA leiden tot Nederlandse inhoudingsplicht

De activiteiten van een Belgische bv met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) worden ook in hoger beroep gekwalificeerd als uitzendwerkzaamheden. Belanghebbende is terecht als inhoudingsplichtige voor de loonbelasting aangewezen voor de naar Nederland uitgezonden werknemers. De gecorrigeerde naheffingsaanslagen, boetebeschikkingen en heffingsrenten blijven in stand. Werknemers van de BVBA voeren werkzaamheden uit in Nederland. Deze werknemers werken onder […]

BTW pensioenfonds

Gevangenisstraf voor onjuiste btw-aangifte

De rechtbank veroordeelt een bestuurder (B) van een bv voor het opzettelijk doen van een onjuiste btw-aangifte. Hij had weliswaar niet op papier, maar wel in werkelijkheid de leiding gehad. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 23 maanden op, waarvan 7 maanden voorwaardelijk. B stond terecht voor het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte Omzetbelasting. Bij […]

belastingadviseur utrecht

Bewaartermijn kentekengegevens verlengd

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera passeren mogen 4 weken worden bewaard. Een wetsvoorstel van die strekking is met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. Kentekengegevens mogen alleen aan de openbare weg worden verzameld, op locaties die relevant zijn voor de opsporing van ernstige […]

fiscalist utrecht

Hof Amsterdam vindt alleen hoger beroep tegen boete gegrond

Belanghebbende is van mening dat een naheffingsaanslag met boete over het privégebruik van een bestelauto door haar directeur-grootaandeelhouder (dga) niet terecht is opgelegd. Hof Amsterdam vindt het hoger beroep van belanghebbende gegrond, maar alleen voor zover gericht tegen de boete. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur aan een bv een naheffingsaanslag LH op […]

HR MKB advies

Vanaf 1 januari 2018 ook minimumloon bij overeenkomst tegen beloning

Voor mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning geldt vanaf 2018 ook het minimumloon. Deze overeenkomst kan zowel een overeenkomst van opdracht zijn als een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneemovereenkomst. Meer informatie hierover leest u in de factsheets op Rijksoverheid.nl: Factsheet voor de opdrachtgever Factsheet voor […]

bijtelling Tesla

pensioen telt mee bij beoordeling recht op aftrek voor werkruimte

De Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op aftrek van kosten voor zijn werkruimte nu hij zijn inkomsten niet hoofdzakelijk in of vanuit die werkruimte verdiende. Tot die inkomsten behoort namelijk ook zijn pensioen. De heer B genoot een pensioen van € 93.120. Daarnaast ontving hij € 41.911 aan inkomsten uit overige werkzaamheden (ROW). Die […]