WBSO

Naheffing voor niet-aangegeven privégebruik Land Rover terecht; boete vernietigd

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag heeft opgelegd voor het privégebruik van de Land Rover. Wel vernietigt het hof de boete, omdat geen sprake was van grove schuld. De heer A is enig aandeelhouder en directeur van X BV. X stelde aan A een Land Rover ter beschikking waarvoor een rittenregistratie werd […]

Advocaat alimentatie

Huurrecht kan ondernemingsvermogen vormen

In deze proefprocedure oordeelt de Hoge Raad dat een huurrecht ondernemingsvermogen kan vormen. De huur is aftrekbaar van de winst. Voor het privégebruik van de woning vindt een bijtelling plaats. B is ondernemer en woont met zijn gezin in een huurwoning. In deze woning gebruikt hij een werkkamer voor werkzaamheden als acquisitie, planningen en administratie. […]

Energie Investeringsaftrek

Onverplicht toegekende uitkering aan invalide brigadier vormt geen loon

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de uitkering van € 100.000 niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking vindt dat deze als daaruit genoten moet worden aangemerkt. De uitkering is namelijk bedoeld als compensatie voor materiële schade die X heeft geleden als gevolg van een steekpartij. X is brigadier bij de politie. Naar aanleiding van een steekpartij […]

doelgroepverklaring

10x te hoge hypotheekrente geen typefout maar opzet: 50% boete

Het hof oordeelt dat sprake is van (voorwaardelijke) opzet door het onjuist invullen van het tienvoudige van het juiste bedrag aan hypotheekrente. Een typefout was niet geloofwaardig. De boete van 50% is terecht. B is concerncontroller. Hij is gehuwd en woont in een koopwoning waarvoor hij in 2011 € 9.603,75 aan hypotheekrente betaalde. Hij deed […]

accountantskantoor Utrecht

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor aandelen in vastgoed-BV

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de erfgenamen niet in aanmerking komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) voor de geërfde aandelen. Zij maakten niet aannemelijk dat de BV een onderneming dreef. A overleed in 2011. Hij bezat samen met zijn twee zonen ieder 1/3 van de aandelen BV X. Aanvankelijk was X een beleggingsmaatschappij, […]

BTW pensioenfonds

Ontvangen rente was niet deels een onbelaste vergoeding voor inflatie

De rechtbank oordeelt dat ook voor zover bepaalde voordelen een compensatie vormen voor inflatie, die voordelen tot de belastbare grondslag moeten worden gerekend. De wet voorziet niet in een correctie voor inflatie. De inspecteur heeft de inflatiecorrectie terecht niet geaccepteerd. BV X leverde haar Vpb-aangifte niet in. De inspecteur legde daarom ambtshalve een aanslag op […]

bijtelling Tesla

Geldverstrekking aan BV wel lening, geen schijnlening, maar wel onzakelijk

De rechtbank oordeelt dat de geldverstrekking wel als geldlening kwalificeert, omdat sprake was van een terugbetalingsverplichting. De lening was geen schijnlening, maar wel een onzakelijke lening. Belanghebbende mag de lening daarom niet afwaarderen ten laste van zijn resultaat uit overige werkzaamheden. B houdt alle aandelen in X BV en verstrekte X sinds 2007 gelden in […]

WBSO

Geen stamrechtvrijstelling voor aanvullende ontslaguitkering in 2014 voor ontslag in 2013

De werknemer ontving in 2013 een ontslaguitkering waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing was. De rechtbank oordeelt dat de stamrechtvrijstelling niet van toepassing is op de aanvullende ontslaguitkering in 2014. De stamrechtvrijstelling was per 1 januari 2014 vervallen. B kreeg in 2013 ontslag en ontving een ontslagvergoeding ontvangen van € 154.955 bruto. Met goedkeuring van de […]

accountantskantoor Utrecht

50% boete terecht voor “fiscale leek” die verhuurde panden niet opgaf

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht vergrijpboeten van 50% heeft opgelegd voor het opzettelijk doen van onjuiste aangiften. De verklaringen van de bouwkundig opzichter voor het niet aangeven van 6 verhuurde panden en 2 garageboxen waren ongeloofwaardig. Bouwkundig opzichter A leverde zijn IB-aangiften 2011 en 2012 op papier in. Naast zijn eigen woning bezit […]