WBSO

Prijs loterij werkgever is loon

Net als de rechtbank oordeelt het hof dat de geldprijs uit de loterij van de werkgever tot het loon behoort. Er is een causaal verband met de dienstbetrekking. De werkgever van A had behoefte aan nieuw personeel. Omdat A 3 nieuwe medewerkers aanbracht, ontving zij een bonus. Bovendien mocht zij daarom meedoen aan een loterij […]

Accountant Gorinchem

Hof geeft opnieuw 9 maanden voor fraude en valsheid in geschrifte fiscaal dienstverlener

Gerechtshof Den Bosch oordeelt in hoger beroep dat inderdaad de redelijke termijn is overschreden. De van fraude en valsheid in geschrifte verdachte fiscaal dienstverlener krijgt echter vrijwel dezelfde straf. Een fiscaal dienstverlener pleegt fraude. Hij doet onder andere foutieve aangiften en pleegt valsheid in geschrifte voor zichzelf en zijn partner. Na overleg tussen het Functioneel […]

Belastingplan 2020

Taxiregeling terecht toegepast; naheffingsaanslag vernietigd

Het hof oordeelt dat het boekenonderzoek van de inspecteur naar de juistheid van de BPM-teruggaven te beperkt was. Belanghebbende heeft recht op de taxivrijstelling. De naheffingsaanslag wordt vernietigd. Taxiregeling B exploiteert een taxibedrijf met 4 auto’s. Het vervoer betreft hoofdzakelijk schoolvervoer en luchthavenvervoer. Bij aankoop van de auto’s is voor deze auto’s om teruggaaf verzocht en verleend van BPM op […]

vrijwilligersloon kringloopwinkel

Inkomsten uit thuiszorg in natura vormen geen winst maar loon

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inkomsten die een zorgverlener geniet uit thuiszorgwerkzaamheden aangemerkt moeten worden als loon uit dienstbetrekking en niet als winst uit onderneming. Belanghebbende verleent in 2013 thuiszorg in natura als bedoeld in de AWBZ. In geschil is of de inkomsten die zij ontvangt aangemerkt moeten worden als loon uit dienstbetrekking of winst […]

Belastingadviseur Utrecht

Geen aftrek levensonderhoud voor inwonende kleinkinderen

De rechtbank oordeelt dat de grootvader geen recht heeft op aftrek van de uitgaven voor het levensonderhoud van zijn 3 inwonende kleinkinderen. Die kinderen zijn niet aan te merken als pleegkinderen, omdat door de pleegzorgvergoeding niet is voldaan aan de onderhoudseis. B en zijn echtgenote hebben de zorg voor de 3 kinderen van hun dochter. Zij is […]

BTW Bitcoin

Rittenadministratie onvoldoende bewijs om bijtelling privégebruik auto te voorkomen

Volgens het hof heeft de werknemer met zijn rittenadministratie niet overtuigend aangetoond, dat hij met de auto van zijn werkgever in 2011 niet meer dan 500 km privé heeft gereden. De bijtelling voor het privégebruik is terecht. A beschikte in 2011 over een auto van zijn werkgever. Het betrof een Audi, A6 die hij van zijn […]

coronareserve

Bij vrijwilligersregeling uitgaan van brutobedrag

Als een brutovergoeding het maximumbedrag van de vrijwilligersregeling overschrijdt, is die regeling niet van toepassing. Ook een gedeeltelijke vrijstelling is niet mogelijk. Belanghebbende (hierna B) heeft als secretaris werkzaamheden verricht voor een stichting. Hij heeft hiervoor € 2.080 ontvangen, waarop € 1.082 aan loonheffingen is ingehouden. In zijn aangifte inkomstenbelasting heeft B de vergoeding tot een bedrag […]

fictieve dienstbetrekking

Nieuw formulier ‘Aanvraag g-rekening’ gebruiken

De Belastingdienst heeft het formulier ‘Aanvraag g-rekening’ aangepast en vraagt u dit nieuwe formulier te gebruiken. De vraagstelling is verduidelijkt en de toelichting op het formulier is uitgebreid. Door een betere indeling van het formulier verwacht de Belastingdienst dat aanvragers het formulier makkelijker kunnen invullen en minder fouten maken. Als u het formulier juist invult, […]

Belastingadviseur Utrecht

Afstandseis 30%-regeling niet van toepassing. Contract in 2011 gesloten

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de afstandseis niet van toepassing is. Het contract gaat weliswaar op 1 januari 2012 in, maar de overeenkomst is al in 2011 gesloten. Belanghebbende woont in Duitsland. Op 22 december 2011 sluit hij een arbeidsovereenkomst met een bv in Nederland. Het dienstverband vangt aan op 1 januari 2012. De inspecteur […]

vrijwilligersloon kringloopwinkel

Informatiebeschikking aan beleggingsvennootschap in Curaçao blijft in stand

Het verwijzingshof oordeelde dat de inspecteur de informatiebeschikkingen terecht heeft gegeven aan de beleggingsvennootschap in Curaçao. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. X NV is een beleggingsvennootschap en opgericht naar het recht van Curaçao. De aandelen zijn voor 85% in handen van de heer A die in België woont. De kinderen van A […]