Belastingverdrag duitsland

Toch laag tarief voor orthopedische aanpassingen aan schoeisel

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. B exploiteert een onderneming op het gebied van de orthopedische schoentechniek. Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het op medisch voorschrift aanpassen van confectieschoenen van mensen met bepaalde orthopedische aandoeningen. Deze schoenen worden door die […]

Accountant Gorinchem

BOF toepassen bij actief vermogensbeheer

U kunt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) alleen toepassen als er sprake is van ondernemingsvermogen. Gaat het slechts om het beleggen van vermogen, dan geldt deze faciliteit niet. Recent heeft Rechtbank Den Haag aangegeven dat de aandelen in een vastgoed-bv tot het ondernemingsvermogen kunnen behoren en dat dus de BOF kan gelden. Lees hier de uitspraak Na […]

Accountant Gorinchem

Inspecteur had aangifte met vermogenssprong van 1,5 mln moeten onderzoeken; navordering niet terecht

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur de IB-aangifte met daarin een waardesprong in box 3 van ruim 1,5 mln had moeten onderzoeken. Door dit na te laten, is sprake van een ambtelijk verzuim. De navordering is niet terecht. De afhandeling door het geautomatiseerde systeem is voor risico van de inspecteur.A deed zijn IB-aangifte 2006. Het […]

accountantskantoor Gorinchem

Inspecteur moet griffierecht vergoeden omdat mediation valse hoop gaf

Het hof gelast de inspecteur het griffierecht te vergoeden. De ‘nep-mediation’ heeft het idee doen postvatten dat belanghebbende recht had op de aftrekpost voor de woningaanpassing als hij alsnog een medische verklaring zou overleggen. B heeft in 2009 zijn eigen woning aangepast toen de moeder van zijn partner bij hen kwam wonen. Die aanpassingen hielden […]

Accountant Gorinchem

Inspecteur mag voor redelijke schatting afwijken van bevindingen strafrechter

Het hof bevestigt het oordeel van de rechtbank dat de schatting van het inkomen door de inspecteur redelijk is. De inspecteur mocht daarbij afwijken van het vastgestelde voordeel door de strafrechter. B is voor zijn betrokkenheid bij de kweek en verkoop van hennep strafrechtelijk veroordeeld. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is op basis van de opbrengstnormen […]