accountantskantoor gorinchem

Heffing over privégebruik auto niet in strijd met eigendomsrecht

De naheffing die een thuiszorgorganisatie kreeg van de Belastingdienst voor het privégebruik van auto’s door medewerkers, is geen schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld in een recente uitspraak. Werknemers van een thuiszorgorganisatie mogen voor het bezoeken van patiënten gebruik maken van 1 van […]

accountantskantoor utrecht

Originele handtekening niet vereist voor een afdoende machtiging

De Hoge Raad oordeelt dat art. 8:24 Awb, noch enige andere rechtsregel eist dat een schriftelijke machtiging moet zijn voorzien van een originele, met pen geplaatste, handtekening. De gemachtigde van belanghebbende A ging in beroep bij de rechtbank. De rechtbank oordeelde dat de volmacht bij het beroepschrift niet voldeed aan de eisen. Het betrof een foto […]

Advocaat alimentatie

Bijwonen zitting voor beroep en incidenteel beroep is één proceshandeling

De Hoge Raad oordeelt dat het hof de proceskostenvergoeding juist heeft vastgesteld. Het onderzoek ter zitting voor de behandeling van het hoger beroep én een incidenteel hoger beroep vormt één proceshandeling. BV X ging in beroep tegen de BPM die zij op aangifte had afgedragen en kreeg van de rechtbank gelijk. De inspecteur ging in hoger beroep en […]

modelovereenkomst

Bij sectorindeling is niet de omzet bepalend maar het premieplichtig loon

Verricht een werkgever werkzaamheden die behoren tot verschillende sectoren? Het gerechtshof oordeelt dat bij de sectorindeling gekeken moet worden voor welke werkzaamheden de werkgever het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt. Een bv verricht de volgende werkzaamheden: aanleggen en onderhouden van tuinen bestratingswerkzaamheden rioleringswerkzaamheden Vooral voor bestratingswerkzaamheden huurt de bv arbeidskrachten van derden in. De […]

Salarisadministratie uitbesteden

Werkzaamheden zijn loon uit dienstbetrekking en geen winst uit onderneming

De inspecteur en de Rechtbank concluderen op basis van feiten en omstandigheden dat belanghebbende loon uit dienstbetrekking geniet in plaats van winst uit onderneming. Belanghebbende geeft in zijn aangiftes over 2010 en 2011 winst uit onderneming aan. Na een boekenonderzoek concludeert de inspecteur dat belanghebbende loon uit dienstbetrekking geniet. De rechtbank stelt vast dat aan […]

WBSO

Ten onrechte laag percentage ww-premie toegepast

Uitzendbureau X stelt (Poolse) arbeidskrachten beschikbaar aan bedrijven in de agrarische sector. Het uitzendbureau past in zijn aangiften loonheffingen het lage percentage ww-premie toe. De rechtbank oordeelt dat het uitzendbureau ten onrechte het lage percentage heeft toegepast. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd. De inspecteur is van mening dat de arbeidsovereenkomsten van X niet voldoen aan […]